Werken in de logistiek

Goederen leggen een lange weg af voordat ze uiteindelijk bij de klant zijn. Logistieke handelingen spelen hierbij een grote rol. De groothandel is een belangrijke tussenschakel. Alle benodigde kennis en vaardigheden om goed in een magazijn te kunnen functioneren komen in dit thema aan bod.

Wat leert de leerling?

In dit thema maakt de leerling eerst kennis met een aantal algemene onderdelen van het werken in de handel en groothandel. Daarnaast komen er algemene vaardigheden aan bod, zoals beroepshouding, communicatie, Hoe ga ik met collega’s om? en Welke baan past bij jou?

Goederen ontvangen verloopt volgens een vaste procedure. De leerling leert hoe hij goederen lost met behulp van interne transportmiddelen. In een magazijn worden verschillende veiligheidsvoorschriften gehanteerd. De leerling leert welke veelvoorkomende pictogrammen er zijn. Na ontvangst van een levering vindt er controle plaats aan de hand van een pakbon en vervolgens wordt de levering opgeslagen in het magazijn.

Ieder magazijn heeft zijn eigen opslagsysteem. En elk opslagsysteem hanteert een eigen soort voorraad. De leerling leert hoe hij voorraden controleert. In dit thema staan we uitgebreid stil bij de verschillende soorten orders van een groothandel en hoe de leerling deze orders verzamelt. We behandelen de oorzaken van derving en hoe je derving voorkomt.

Deze onderwerpen komen aan bod:

 • De handel
 • Werken in de groothandel
 • Verschillende functies
 • De magazijnmedewerker
 • Houding
 • Goederenontvangst
 • Goederenopslag
 • Transportmiddelen
 • Opslagmiddelen
 • Borden in het magazijn
 • Voorraad
 • De order
 • Verzamelen van een order
 • Problemen bij het orderverzamelen
 • Controleren van de verzamelde order
 • Orders verzendklaar maken
 • Vrachtwagens laden
 • Derving
 • Onderhoud
 • Veilig werken en milieu
 • Gevaarlijke stoffen.

Dit lesmateriaal sluit uitstekend aan bij het praktische lesmateriaal van HBProTrade.

Hoe werkt het?

Dit thema bevat zowel theorie als praktische opdrachten, alles in één. De map is in kleur. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleur. De hoofdstukken zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. Het start met een schoolbord met daarop de kernwoorden uit het betreffende deel. Ook worden docent en leerling hier aangespoord een woordweb over het onderwerp te maken.

Elke paragraaf sluit af met een samenvatting en enkele vragen. Sommige paragrafen bevatten een online module. De leerling wordt vanuit de map naar de Kiem-site gestuurd om daar de digitale module te maken om vervolgens weer door te gaan in de map. Elk hoofdstuk sluit af met diverse praktische opdrachten.

Bestellen

Benieuwd naar meer lesmateriaal van Kiem?
Bestellen

3

Alles weten over Kiem?

Neem contact op en we helpen je graag verder.