Aan 't werk in de winkel

In Aan ‘t werk in de winkel komen alle aspecten van het werken als medewerker in een winkel aan bod, zoals het aanspreken van de klant en aanvullen van presentaties.

Wat leert de leerling?

De uitgave Aan ’t werk in de winkel is de directe koppeling tussen school en de externe stage het uitgangspunt. In de theorie leert de leerling welke werkzaamheden hij tegenkomt in de winkel. Omdat de theorie wordt afgewisseld met stagevragen en stageopdrachten, krijgt hij ook een goed beeld van de bijbehorende vaardigheden. Het leren van specifieke beroepsvaardigheden staat in deze uitgave voorop.

De leerling leert onder andere hoe hij klanten begroet en aanspreekt, hoe hij derving kan voorkomen, welke veiligheidsregels er in zijn stagebedrijf gelden, hoe hij zich presenteert en hoe hij samenwerkt met andere collega’s. In overleg met zijn stagebegeleider legt de leerling accenten op de vaardigheden die voor hem belangrijk zijn om te leren.

Dit lesmateriaal sluit uitstekend aan bij het praktische lesmateriaal van HBProTrade.

Hoe werkt het?

De uitgave Aan ‘t werk in de winkel bestaat uit theorie, vragen, stagevragen en stageopdrachten. De leerling doorloopt een hoofdstuk theorie en beantwoordt tussendoor vragen over deze theorie. Vanuit de theorie wordt de leerling aangestuurd om de stagevragen en stage-opdrachten te doen. Deze stagevragen en stageopdrachten maakt de leerling op zijn stagebedrijf. Elk hoofdstuk sluit af met een online kennisquiz om de vergaarde kennis te toetsen.

Stageboek

Wilt u uw leerlingen toch liever een apart stageboek aanbieden? Het stageboek biedt die mogelijkheid. In deze uitgave zijn alleen de stagevragen en stageopdrachten uit het complete boek gebundeld.

Dit thema is op niveau SVA2. Dit niveau richt zich op de arbeidstoeleiding door middel van een stage buiten de school.

Bestellen

Benieuwd naar meer lesmateriaal van Kiem?
Bestellen

3

Alles weten over Kiem?

Neem contact op en we helpen je graag verder.