Home » Lesmateriaal » Detailhandel » Aan ’t werk in de winkel

Aan ’t werk in de winkel

In Aan ‘t werk in de winkel komen alle aspecten van het werken als medewerker in een winkel aan bod, zoals het aanspreken van de klant en aanvullen van presentaties.

In de theorie leert de leerling welke werkzaamheden hij tegenkomt in de winkel. De theorie wordt afgewisseld met stagevragen en stageopdrachten. Het leren van specifieke beroepsvaardigheden staat in deze uitgave voorop.

Leerlingen leren hoe ze klanten begroeten en aanspreken, hoe ze derving voorkomen en welke veiligheidsregels er in een stagebedrijf gelden. Ook het samenwerken met collega’s op een stagebedrijf en hoe je je daar presenteert komt aan bod in het lesmateriaal. In overleg met zijn stagebegeleider legt de leerling accenten op de vaardigheden die voor hem belangrijk zijn om te leren.

Dit lesmateriaal sluit uitstekend aan bij het praktische lesmateriaal van HBProTrade.

Aan 't werk in de winkel

“In Aan ‘t werk in de winkel komen alle aspecten van het werken als medewerker in een winkel aan bod, zoals het aanspreken van de klant en aanvullen van presentaties.”

Aan 't werk in de winkel

Opbouw lesmateriaal

De uitgave Aan ‘t werk in de winkel bestaat uit theorie, vragen, stagevragen en stageopdrachten. De leerling doorloopt een hoofdstuk theorie en beantwoordt tussendoor vragen over deze theorie. Elk hoofdstuk sluit af met een online kennisquiz om de vergaarde kennis te toetsen.

Naast de theorie maakt de leerling stagevragen en stage-opdrachten. Deze stagevragen en stageopdrachten maakt de leerling op zijn stagebedrijf. Hiervoor is een apart stageboek beschikbaar.

Dit thema is op niveau SVA2. Dit niveau richt zich op de arbeidstoeleiding door middel van een stage buiten de school.

INFO AANVRAGEN

Leuk dat je benieuwd bent naar Kiem! Laat je gegevens achter, we informeren je graag verder.

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!